Οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης

Την Παρασκευή 2 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των Ionian Dtour Webinars η ομιλία του κ. Πολίτη Μιχάλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος  Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θέμα

“Οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης”

Παρουσιάστηκαν οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, οι σκοποί ύπαρξής τους, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων πολιτιστικών διαδρομών.

Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πώς, μέσα από ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, τον πλούτο και τη διαφορετικότητα των πολιτισμών της Ευρώπης, προβάλλεται η κοινή για όλους τους Ευρωπαίους αλλά άγνωστη στο ευρύ κοινό, πολιτιστική κληρονομιά.