Ναούμ Μυλωνάς

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Δρ. Ναούμ Μυλωνάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» (ΦΕΚ 1504/08-07-2021, τ. Γ’). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο γνωστικό αντικείμενο της επιχειρηματικότητας. Η διδακτορική του διατριβή χρηματοδοτήθηκε από την Πράξη Υποτροφιών του ΕΣΠΑ «Ηράκλειτος ΙΙ». Κατέχει επίσης τους ακόλουθους τίτλους σπουδών: πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στην «Αναπτυξιακή Διοίκηση» στο London School of Economics (LSE) και μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές –Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Έχει διδάξει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ (ΠΔ 407/80), στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπ. Υπότροφος), στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης  και στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ακαδ. Υπότροφος ΕΣΠΑ). Από το 2018 διδάσκει στα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» και «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον». Από το 2010 έως 2015 ήταν επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ.

Προφίλ στο linkedin: https://www.linkedin.com/in/naoum-mylonas-8a654b23/

Προφίλ στο ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Naoum-Mylonas

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

  1. Riskos Kyriakos, Dekoulou Paraskevi, Mylonas Naoum, Tsourvakas George (2021). “Ecolabels and the Attitude–Behavior Relationship towards Green Product Purchase: A Multiple Mediation Model”. Sustainability, 13(12), 6867
  2. Kyrgidou Lida, Mylonas Naoum, Petridou Eugenia, Vacharoglou Evita (2021) “The impact of core competencies and networking on the success of SMEs: Surveying female entrepreneurs in Greece”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship.
  3. Tsolakidis, P., Mylonas, N., & Petridou, E. (2020) “The Impact of Imitation Strategies, Managerial and Entrepreneurial Skills on Startups’ Entrepreneurial Innovation”, Economies, Vol. 8 Iss. 4, pp. 81.
  4. Pateli, A., Mylonas, N., Spyrou, A. (2020) “Organizational Adoption of Social Media in the Hospitality Industry: An Integrated Approach Based on DIT and TOE Frameworks”, Sustainability, Vol. 12 Iss. 17, pp. 7132.
  5. Mylonas Naoum, Manolitzas Panagiotis, Grigoroudis Evangelos (2020) “Data on Creative Industries Ventures’ Performance Influenced by Four Networking Types: Designing Strategies for a Sample of Female Entrepreneurs with the Use of Multiple Criteria Analysis”, Data, Vol. 5, Iss. 1, pp. 24.
  6. Mylonas Naoum, Petridou Eugenia (2018). “Venture Performance Factors in Creative Industries: A sample of Female Entrepreneurs”, Gender in Management: An International Journal, Vol. 33, Iss. 5, pp.385-404.
  7. Mylonas Naoum, Kyrgidou Lida, Petridou Eugenia (2017). “Examining the impact of creativity on entrepreneurship intentions: the case of potential female entrepreneurs”, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 13 Iss. 1, pp. 84-105.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ναούμ Μυλωνά