Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Δείτε ΕΔΩ τον κανονισμό.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ 1696, τ. Β, 26/4/2021.