Εγκαταστάσεις Τμήματος

Το βίντεο με τις εγκαταστάσεις του Τμήματος είναι διαθέσιμο εδώ.